Growing up is giving up, stay punk

Thursday, May 29, 2014

Growing up is giving up, stay punk
Shirt: Jennyfer
Skirt: OASAP
Leggings: DIY
Sneakers: OASAP

London is sunny, umbrellas are an unnecessary extra, red does match pink and basically everything in my world is colorful, dynamic and beautiful.
Torn leggings might be old school, but they will always be attractive and comfortable at the same time, so if you are not an owner of any yet, do not hesitate, take the scissors and start cutting! As you know the essence of the outfit is hidden in the details.
This is my suggestion for a casual Friday look and I wish you have a wonderful weekend, as will be mine, since I've been invited to a big fashion event in London. I promise photos on the blog!


Лондон е слънчев, чадърите са ненужна екстра, червеното си подхожда с розовото и въобще в моя свят всичко е цветно, динамично и красиво. 
Скъсаните клинове може и да са old school, но пък ще са винаги атрактивни и едновременно с това удобни, затова ако все още не сте притежател(к)и на такива, не се колебайте, а взимайте ножицата и започвайте да режете! Все пак същината на един тоалет се крие в детайлите. 
 Това е моето предложение за кежуал петъчен аутфит и ви желая прекрасен уикенд, какъвто ще бъде моя, тъй като съм поканена на голямо модно събитие в Лондон. Обещавам снимки в блога!  

xoxo,

Mademoiselle S.

London Street Style

Monday, May 26, 2014

London Street Style
Photos by me 

Hey babes! Sorry for being inactive the last few days, but I have been so busy and I didn't have any free time for Internet at all. I took some street style photos in London tho', so I want to share you them. Sorry for the bad quality, but it's my first time taking photos like that and (Oh my God!) people in London are such in a hurry! They literally run to and fro through the streets!
Anyways, hope you like the pics! Also, a new outfit post is coming, so stay tuned!


Честит Понеделник на всички!
След като най-сетне успях да се пренеса и да се установя в Обединеното Кралство, вече съм готова за редовни публикации в блога си, както и за изненади. Днес, например, съм ви приготвила малко street style снимки, заснети от мен вчера в Лондон. Съжалявам за лошото качество на някои от тях, НО хората тук буквално търчат по улиците и си е истинско предизвикателство цялата тази работа със заснемането. Надявам се, все пак, да ви харесат. 

xoxo,

Mademoiselle S.

Bye, bye, Saint Etienne

Tuesday, May 20, 2014

Bye, bye, Saint Etienne


Well, to say one last "goodbye" to France, I've decided to show you my lovely city Saint Etienne, where I spent the last three years of my life. 
My little cozy place, which I'm gonna miss so much. Because I was truly happy here.
So, it's a video-walk through my favorite places in Saint Etienne. You can see the station, my faculty, "the tram's street", the Mall, the museum of modern arts, the mountain and how Puhhie (my cat - for those who haven't known yet) eats standing on two legs, haha.

Many thanks to the adorable Clementine for all the great video material! 


И като за подобаващо "чао" с Франция, днес реших да ви разходя из градчето ми, в което прекарах последните три години от живота си. Моето малко, уютно местенце, което ще ми липсва. Бях щастлива тук. 
Ще видите гарата, факултета ми, центъра, музея на модерните изкуства, "улицата на трамвая", Мола, планината и как Пухи (котката ми - за тези, които не знаят) яде на два крака, защото... ами, защото може, предполагам.   

Благодарности на очарователната Clementine за целия този прекрасен видео материал! 

xoxo,

Mademoiselle S.  

Witch Bitch

Thursday, May 15, 2014

Witch Bitch
Shirt / Блуза: Jennyfer
Skirt / Пола: Persunmall 
Tights / Чорапогащник: Forever 21
Creepers / Обувки: OASAP

Okay, I definitely hate ironing my clothes and dark lipsticks are my total favorite! I have no problem with the ripped tights as well as long as they match the rest of the outfit. Moreover, I actually find them cute because of that adorable punk feeling that they bring to the whole look.
Denim pants, which imitate skirts, are always sweet, unpretentious and comfortable, and also (for my great surprise) on fashion this spring! 
So this is my today's suggestion for a casual spring outfit. And, incidentally, it's my last one photographed in France. (Or at least the last one for this season.) Anyways, I have a surprise video for you with my favorite moments and places in Saint Etienne, which will be published here next Monday. So stay tuned, babes!

P.S. The three lucky winners from my last giveaway in collaboration with Vedette Shapewear are... Ocean of Hopes, Marieta Petrova and Woman Berry Berry, chosen by random.org. Congrats, girls! I will contact you soon!


Определено мразя да гладя дрехи, а тъмните червила са ми тотален фаворит. Нямам проблем и с чорапогащниците с бримки, стига да си подхождат с останалата част от тоалета. Нещо повече, дори ги намирам за симпатични, защото придават някакво пънк усещане на цялата визия. 
Дънковите поли-паталон пък са сладки, непретенциозни и винаги удобни, а (поне за моя голяма изненада) и на мода тази пролет, съдейки по присъствието им зад всяка втора витрина на магазин.
Така че това е днешното ми предложение за ежедневен пролетен аутфит. И, между другото, последният ми такъв сниман във Франция. (Или поне последният за тази пролет.) Очаквайте видео изненада с любимите ми моменти и места в моя град, другия понеделник.

ПП. Знам, че нямате търпение да разберете кои са трите победителки в последния ми giveaway в партньорство с Vedette Shapewear, затова преминавам към съществената част. И така, щастливите девойки, избрани на случаен принцип от този сайт са.... Преслава Петрова, Мариета Петрова и Woman Berry! Честито, момичета! Проверете e-mail адресите си тази вечер! Благодаря на всички, които се включиха в играта. Ще има нова такава скоро!  

xoxo,

Mademoiselle S.

About the packing, moving and choices...

Monday, May 12, 2014

About the packing, moving and choices...

Most of you probably already know, but for those who don't, in the middle of May from mademoiselle I'm turning into a lady, because I'm moving from Saint Etienne, France to London, United Kingdom. 

Why would I leave France? - I guess that's the question I get most often in ask.fm lately, so I'll try to be comprehensive. The routine is one of the few things that are literally capable to kill me inside. Well, when you spent three years in the same place, the routine seemed to come naturally, without a notice - terrible and destructive. Like a real soldier I've tried to find a way out - I rearranged my apartment, stuck some glossy magazine pages on the wall to bring some chic, organised my wardrobe, then painted my hair, but nothing has changed. And then I realized - it was time for a change. A big change.

What will happen to my education? My education in France officially ended a few days ago with my last (hopefully forever) examination in art history. It was terrible. Anyways, after I got my bachelor's degree, my mission here is accomplished and I'm free to move on, wherever I want. (Okay, I'll probably study fashion journalism in London.)

Why London? Because this city is colorful, wide and dynamic. As I mentioned before, I like the variety, the madness, the dynamics and the constant movement. Furthermore, there is another reason, a little but deeper, I guess. For all these years I just couldn't feel the French language as mine. And the fact that what I want to do in future requires a free expression of thought on a piece of paper (and not only), checking constantly the conjugation of irregular verbs is just not an option for me. On the other hand, the English language is perfect. Not too difficult, sufficiently rich in words, nuances and expressions, and classy & stylish at the same time.

Why don't I return to Bulgaria? Because I just don't think that Bulgaria is the most appropriate stage for people dealing with fashion. Or at least I don't feel it like that. :)

The good sides about moving? Well, I haven't moved yet, so those shoud be all that excitement and impatience waiting for something new, interesting and unknown.

The bad sides about moving? Packing luggage! To put three years of your life in six suitcases and 1 backpack is a true heroism, believe me.

Am I gonna miss my city and France at all? Absolutely. Actually, I will miss the city not as a geographical area and the country itself, but rather the people and moments. Mornings in which I was always late for classes, all that "Excusez-moi, Madame!"-s, weekends with Gossip Girl, hanging out with friends, everything... After all, I have celebrated three birthdays of my life here! So, yes, I will miss everything a lot.

These are the questions I get most often in the recent weeks, so I hope I have clarified a little bit the picture now. Next week I plan to walk you through my city and my favorite places with some video footage. What do you think about that, cupcakes?


Повечето от вас навярно вече знаят, но за тези, които не знаят, от средата на Май месец от mademoiselle се превръщам в lady, защото сменям местонахождението си от Saint Etienne, Франция на Лондон, United Kingdom. (Всъщност, винаги ще си остана mademoiselle, това не подлежи на обсъждане.)

Защо ще си тръгваш от Франция? - май това е въпросът, който получавам най-често в ask.fm в последно време, затова ще се постарая да бъда изчерпателна.
Еднообразието е едно от малкото неща, които са в състояние да разбутат вътрешния ми баланс до такава степен, че да се изпари цялата ми муза, щастие и желание, и да изглежда сякаш това ще продължи завинаги. Е, когато прекарам три години на едно и също място, рутината сякаш си идва естествено, просто си се настанява там, хваща ме за гърлото и не дава изгледи да се разкара. Пренареждам апартамента си, лепя изрезки от списания по стените за шик, обновявам гардероба си, после боядисвам и косата си, но нищо не се променя. И тогава разбирам - дошло е време за промяна.

Какво ще стане с образованието ти? Образованието ми тук официално приключи преди няколко дни с последния ми (надявам се завинаги) изпит по история на изкуството. Беше ужасен. Но да не се отклонявам от въпроса - след като взех бакалавърската си степен, мисията ми е изпълнена и съм свободна да продължа напред, на където си пожелая. (Ще уча модна журналистика този път.)

Защо точно Лондон? Защото там е цветно, широко, динамично. Както споменах, харесвам разнообразието, лудницата, динамиката, постоянното движение. Освен това има и друга причина, по-дълбока, вероятно. За всичките тези години така и не можах да почувствам френския език като свой. А предвид факта, че това, с което искам да се занимавам, изисква свободното изразяване на мисълта върху лист хартия (и не само), да проверявам постоянно спрежението на неправилни глаголи просто не ме влече като опция. А английският език (поне за мен) е идеален. Не прекалено труден, достатъчно богат на думи, нюанси и изрази, и крещящ класа и стил, откъдето и да го погледнеш. 

Защо не се върнеш в България? Защото просто не смятам, че България е най-подходящата сцена за хората, занимаващи се с мода. Не че няма българи, реализирали се в тази сфера, просто считам, че родната ми държава не е моето място. Или поне не я чувствам като такова. :) 

Хубавите страни на преместването? Тъй като все още не съм се преместила, това ще да са вълнението, нетърпението и очакването на нещо интересно, ново и непознато.

Лошите страни на преместването? Опаковането на багаж! Да побереш три години от живота си в 5 сака, 1 куфар и раница си е истинско геройство, повярвайте ми. 

Ще ти липсва ли твоят град и Франция? Много. Всъщност, не толкова града като географска област или пък държавата сама по себе си, а по-скоро хората и моментите. Сутрините, в които не ми се ставаше за лекции и закъснявах, набързо измърмореното 'Екскюзе муа Мадам' под носа, уикендите с Gossip Girl, излизанията с приятели, всички недопити бири, които оставям... Все пак цели три рождени дни отпразнувах тук. Ще ми липсва всичко, определено.

Май това са въпросите, които най-често получавам през последните седмици, така че се надявам да съм изяснила малко картинката. Другата седмицата планирам да ви разходя из моя град и любимите ми места с малко видео кадри, какво ще кажете?

xoxo,

Mademoiselle S.

Lace & Denim (OOTD) + SURPRISE - GIVEAWAY CLOSED

Wednesday, May 7, 2014

Lace & Denim (OOTD) + SURPRISE - GIVEAWAY CLOSED
Bustier: Vedette
Skirt: FrontRowShop 
Denim shirt: Marchalls
Boots: Similar

Who said that underwear can not be worn outside? Definitely not me!
 Lace, denim, combat boots, simple colors and voluminous skirts - this will probably be my favorite mix this season. So what is yours? 

P.S. As I promised, today I'm gonna chose three winners from my last giveaway and each of them will receive a surprise gift from the wonderful site Vedette Shapewear
And... the three lucky winners, chosen by random.org, are... Gabriella L, Little Baby Angel Style and Luxuria. Congrats, girls! I will contact you later today!

Well, for the rest of you, babies, I have a SURPRISE!
Because of the great interest in the previous giveaway, we with Vedette Shapewear have decided to give away three more pieces from Vedette Shapewear's collection to another THREE OF YOU.  All you need to do to participate in my new giveaway is to follow all the steps below:

1. Like Vedette on Facebook.
2. Like my blog on Facebook
3. Share this post on your Facebook wall (Note: please, make sure that is PUBLIC, so we can check it out!)
4. Leave your name and e-mail as comment here, so I may contact you!

The giveaway is open WORLDWIDE and it ends on 14th of May! 

I'll choose 3 random winners and publish their names on my blog!

Good luck, sunshines! :)


След цяла седмица дъжд и ветрове, времето най-сетне реши да стане цветно, слънчево и пролетно, такова каквото би трябвало да бъде. Деним, кубинки, дантела, семпли цветове и обемни поли - това, вероятно, ще е моят любим микс този сезон. А кой е твоят?

ПП. Както бях обещала, днес ще зарадвам трима от вас с подаръци-изненада от последния ми giveaway в колаборация с прекрасния сайт Vedette Shapewear
И така, изтеглени на случаен принцип чрез сайта random.org, трите щастливи девойки са....Габриела Лицова, Христина Юречко и София Пенкова! Честито, момичета! Ще се свържа с вас по-късно днес на посочените e-mail адреси за връзка.

А за останалите... ИМАМ ИЗНЕНАДА! 
Поради големия интерес в предишния giveaway, с Vedette Shapewear решихме, че 3 награди са твърде малко за цели 90 участнички. Затова ще направим ОЩЕ ЕДИН GIVEAWAY и отново ще изберем 3 победителки, които ще получат бельо-изненада от колекцията на Vedette. Могат да участват всички с изключение на предишните 3 победителки. Всичко, което трябва да направите, за да се включите, е да изпълните всички долу-описани стъпки:

1. Харесайте страницата на Vedette във Facebook
2. Харесайте страницата на блога ми във Facebook (в случай, че не сте все още)
3. Споделете тази публикация на стената си във Facebook. (Внимание: уверете се, че споделената връзка е Public , за да може да я проверим, в случай че ви изберем за победител)
4. Напишете коментар под тази публикация с името си и e-mail адрес за връзка (за да се свържа лично с победителите)

Томболата приключва на 14-ти Май!

Победителите ще бъдат избрани на случаен принцип и обявени в блога ми на 15-ти Май.


Успех на всички! :)

xoxo,

Mademoiselle S.

Inspiration of the day: THE WANDERERS

Monday, May 5, 2014

Inspiration of the day: THE WANDERERS
 Photographer: David Hauserman Stylist: captainandthegypsykid Hair: Wesley Mitton Models: Steele family

Have you ever seen a photosession as perfect as this one?

Yes, this Monday, instead of words, I'm going to wake you up with a few photos, showing my recently favorite art project, named The Wanderers. In my humble opinion, the styling is absolutely perfect, as well as the photography, the models and location. The family that is taking part on the photos is the creative, itinerant Steele family, including а mom photographer ( Sybil Steele), dad filmmaker (Taylor Steele) and their two gorgeous daughters with the memorable names Milla and Jaiden, who we can see on the photos above... A pink tutu, dirty sneakers and 3/4 socks, a motorbike and long roads, some craziness, love and freedom... well, is it not all that we need?

P.S. Happy Monday babes and don't forget to join my new international giveaway


Възможно ли е да съществува по-перфектна фотосесия от тази?

Да, този понеделник вместо с приказки, искам да ви събудя със снимки, като ви покажа любимия си напоследък арт проект, носещ името The Wanderers (т.е. Пътешествениците). Идеално изпълнение откъм стайлинг, поне по мое скромно мнение, фотография, местоположение и модели. Семейството на снимките е креативното, пътуващо семейство Steele, състоящо се от мама фотограф (Sybil Steele), баща филммейкър (Taylor Steele) и двете им прекрасни дъщери със запомнящите се имена Milla и Jaiden, които виждаме по-горе на снимките... Розов тюл, мръсни гуменки и 3/4 чорапи, мотор и дълги пътища, лудост, любов, свобода.. не е ли всичко това, което и на нас ни трябва?

ПП. Успешна седмица на всички и не забравяйте да се включите в новия ми giveaway!

xoxo,

Mademoiselle S.